Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin zakupów w sklepie FIRMY ANPO

Uwaga. Ze względu na ryzyko kryzysu związanego z Koronawirusem w przypadku zaostrzenia się sytuacji która spowoduje problemy z dostawami towaru z zagranicy, sprzedający informuję iż dostarczenie  zakupionych towarów oraz terminy montaży basenów mogą zostać opóźnione.

§1
Słowniczek:

Sprzedający - Andrzej Pogonowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
ANPO Andrzej Pogonowski w Kłaju (adres: Kłaj 454, 32-015 Kłaj, NIP: 683-000-41-48).
Sklep ANPO - strona internetowa: www.anpo.pl, na której prezentowane są
towary dostępne w ofercie Sprzedającego, przy czym Sprzedający zastrzega, że opisy
Towarów zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy
sprzedaży Towarów ze Sprzedającym.
Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży
Towaru lub Towarów.
Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierający ze Sprzedającym umowę
sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar - rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedającego w Sklepie ANPO - konstrukcje
basenowe, zadaszenia basenowe, akcesoria basenowe, chemia do dezynfekcji wody w
basenach.
Montaż - usługa posprzedażna w postaci montażu zakupionej konstrukcji basenu, dostępna przy
wyborze przez Klienta sposobu dostawy w postaci dostawy przez Sprzedającego z
Montażem. Usługa jest bezpłatna.Przed rozpoczęciem montażu klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie przed montażowe.Klient który zakupił basen musi być osobiście w dniu montażu.

Oświadczenie między innymi zawiera potwierdzenie że  klient posiada prawo do terenu gdzie będzie  zamontowany basen,oraz że odpowiada za: zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami bhp,przygotowanie terenu zgodnie z instrukcją otrzymaną od sprzedającego,otrzymania dalszych instrukcji wykończenia basenu jak i obsługi.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania Towarów od Sprzedającego w
Sklepu ANPO.
2. Dane kontaktowe Sprzedającego:
• Adres: Kłaj 454, 32-015 Kłaj,
• Tel. 667 412 292,
• Tel. 603 760 376,
• Adres e-mail: biuro@f-anpo.pl.
• Sprzedający do kontaktów z Kupującymi wykorzystuje stronę internetową:
www.baseny-f-anpo.pl, pocztę elektroniczną, telefon, fax.


§2
Zawarcie umowy sprzedaży:
1.Umowę sprzedaży Towarów ze Sprzedającym można zawrzeć poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym.
2.W celu zawarcia umowy sprzedaży Towarów ze Sprzedającym Kupujący wybiera
Towar, którego opis podany jest w Sklepie ANPO, a następnie kontaktuje się
telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia dostępności Towaru.
3. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania kompletnego Formularza
zamówienia przez Sprzedającego.
4. Aby złożyć zamówienie konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się na Formularzu
zamówienia.
5. W przypadku kompletów basenowych z montażem konstrukcji po otrzymaniu
zamówienia oraz płatności, kupujący otrzyma instrukcję przygotowania terenu pod
konstrukcję basenu. W tym przypadku Sprzedający zakupi oraz przechowa nieodpłatnie
zamówiony produkt na własny koszt do momentu ustalonego montażu.

6. Dokument zakupu jest umieszczany w koszulce za listem przewozowym.

§3

Płatność oraz realizacja zamówienia basenu z montażem.

1.Ceny Towarów są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT) i podane są w
Sklepie ANPO wraz z opisem Towaru.
2.Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy Towarów (nie dotyczy kompletów
basenowych z montażem). Koszty te zostaną podane Kupującemu po dokonaniu przez
niego wyboru sposobu dostawy i będą uzależnione od wybranego sposobu dostawy,
gabarytów i wagi Towaru.
3.Sprzedający oferuje Kupującym następujące sposoby płatności:
• przelew bankowy na rachunek Sprzedającego: mBank 46 1140 2004 0000 3402 7388 6987;
• za pobraniem - u kuriera dostarczającego Towar;
• gotówką - przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego wskazanej w pkt. 2
niniejszego po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedającym Regulaminu.

• poprzez serwis Autopay - płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora Autopay S.A., również za pomocą kart płatniczych (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic)

 

4.Zakup basenu IBIZA z  montażem.

Basen IBIZA z usługą montażu jest produkowany na indywidualne zamówienie kupującego na podstawie oferty

otrzymanej od sprzedającego drogą e-mail.

Kupujący otrzymuję ofertę indywidualną na podany przez niego adres e-mail wraz z drukiem zamówienia kompletu basenowego do wypełnienia.

W przypadku nie prawidłowo wypełnionego zamówienia oraz nie zaakceptowania na druku zamówienia regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji niniejszego zamówienia, zamówienie będzie nieważne. Jeżeli został wpłacony zadatek zostanie zwrócony w terminie do 14dni na rachunek z którego został wpłacony..

Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty zadatku na naszym rachunku Sprzedający prześle  kupującemu  potwierdzenie zamówienia  basenu oraz szczegółową instrukcję przygotowania terenu.

Zamówienie jest ważne wyłącznie po otrzymaniu od sprzedającego  potwierdzenia.

Wypełnienie zamówienia basenu plus wpłata  zadatku jest równo znaczne z zamówieniem basenu i ewentualnych akcesoriów. Pozostała kwota może być uregulowana  przelewem do 100% wartości zakupu lub płatna gotówką przy dostarczeniu basenu oraz wszelkich akcesoriów  przed rozpoczęciem  montażu . Przelew musi być zaksięgowany na rachunku sprzedającego 5dni przed terminem montażu. Jeżeli komplet basenowy jest zamawiany na firmę w tym przypadku  płatność do 100%  należy dokonać wyłącznie przelewem 5 dni przed rozpoczęciem montażu. Ponieważ basen jest zamawiany u producenta  przez sprzedającego na  specjalnie zamówienie kupującego  zgodnie z prawem konsumenckim kupującemu nie przysługuję prawo odstąpienia od umowy bez  utraty  zadatku na  rzecz  sprzedającego jako kara umowna. W przypadku odstąpienia od umowy lub nie wykonania montażu w terminie do 5 miesięcy od zadeklarowanego terminu montażu z winy kupującego zadatek przechodzi na rzecz  sprzedającego jako kara umowna a na sprzedającym przestaje istnieć obowiązek dostarczenia i zamontowania basenu. Za zgodą  sprzedającego istnieje możliwość  odroczenia  o rok montażu  bez utraty zadatku wyłącznie w przypadku zapłacenia w całości za zamówiony komplet basenowy wraz z kosztem przesyłki kurierskiej  do końca roku w którym był zadeklarowany  pierwszy termin montażu , w tym przypadku montaż musi nastąpić  najdalej w następnym roku, po upływie tego terminu bezpłatny  obowiązek  montażu ciążący na sprzedającym przestaje obowiązywać. Przy zakupie basenu z montażem w firmie ANPO. kupujący zobowiązuje się wykonać prace przygotowawcze zgodnie z instrukcją  przesłaną przez sprzedającego  przed terminem  wcześniej ustalonym ze sprzedającym. Jeżeli teren  budowy nie spełnia powyższych wymogów i uniemożliwia montaż basenu nabywca zobowiązuje się zapłacić za basen i wszystkie zamówione przedmioty który u niego zostaje oraz pokryć koszty związane z nieuzasadnionym  przyjazdem ekipy montażowej oraz  dokonanie  pomiaru terenu 700zł netto + dojazd 1,60zł. netto za każdy kilometr liczony  od siedziby sprzedającego w obie strony.

Sprzedający  jest odpowiedzialny za zmontowanie konstrukcji basenu   na terenie wcześniej przygotowanym przez kupującego .

W darmowy montaż konstrukcji wchodzi montaż: ściany stalowej, skimmera, dyszy wylotowej, wyłożenie basenu folią , montaż listwy(obrzeża) trzymającej folię basenową oraz  montaż lamp  w konstrukcji basenu wyłącznie zakupionych u sprzedającego  bez podłączenia elektrycznego. pozostałe prace w całości należą do kupującego.

Kupujący odpowiada za ewentualne projekty oraz potrzebne zgłoszenia czy zezwolenia budowlane.

Kupujący (odbiorca) jest odpowiedzialny za wybranie miejsca w którym ma być basen wybudowany i jego przygotowanie zgodnie z instrukcją . Za prace przygotowawcze prace ziemne, murarsko betoniarskie ,budowlane, odwodnienie gruntu, podłącza , prace wykończeniowe (obróbka konstrukcji basenu zgodnie z instrukcją, wykonanie plaży wokół ,zabezpieczenie BHP terenu budowy i ostateczne uporządkowanie okolicy basenu odpowiedzialność ponosi kupujący wraz z wszystkimi konsekwencjami i kosztami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezpośrednie lub pośrednie spowodowane nieprawidłowym  przygotowaniem terenu oraz obróbki postawionej konstrukcji lub szkody przez to spowodowanej.

Kupujący  ma obowiązek udostępnić ujęcie wody wraz z wężem sięgającym do montowanego basenu oraz prądu 230V.

Zakupiony komplet basenowy do momentu zapłaty jest własnością sprzedającego. Jeżeli kupujący nie zapłacił za komplet basenowy w terminie ustalonym ze sprzedającym, sprzedający zastrzega sobie prawo zdemontowania konstrukcji basenu oraz całego osprzętu jeżeli został już zamontowany.  Za straty  spowodowane w wyniku takiej sytuacji sprzedający obciąży kupującego kosztami (transportem, kosztem  części które po demontażu nie będą się nadawały do powtórnego wykorzystania (wkład foliowy, ściana blaszana z wyciętymi otworami na lampy których klient zlecił montaż). Nasza firma wykonuje profesjonalny montaż, używamy tylko materiałów sprawdzonych i najwyższej klasy.

Na baseny  o powierzchni ponad 50m2 w Polsce wymagane jest zezwolenie budowlane poniżej tej wartości zgłoszenie. Czas wykonania montażu w miesiącu i roku  podanym na zamówieniu i minimum 2-6 tygodnie od informacji  od kupującego iż teren został przygotowany. Kupujący zobowiązany jest być osobiście w dniu montażu basenu przed rozpoczęciem montażu .Zdjęcia  foli  są poglądowe  i mogą się różnić strukturą oraz  odcieniem  od rzeczywistego wyglądu. .

Sprzedający ze względu na warunki atmosferyczne ma prawo nie wykonać  montażu w terminie ustalonym z kupującym w takim przypadku sprzedający z kupującym ustala kolejny termin.

Ze względu na to że basen jest w środku wykładany folią która jest wyprodukowana na wymiar wcześniej w fabryce i poskładana ciasno w opakowaniu, kupujący musi się liczyć z tym że mogą w nie których miejscach  wystąpić nierówności (zmarszczki na foli) w szczególności przy grubszych foliach. .

Zakup basenu z montażem (orurowanie):

Jeżeli zestaw basenowy z usługą montażu zawiera w komplecie orurowanie basenu to oznacza że w zestawie znajduje się długość orurowania do podłączenia filtracji w bezpośrednim sąsiedztwie basenu max 1m od skimmera  ponad to będzie naliczona dopłata za każdy dodatkowy metr wykorzystanej rury.

 

5.Płatości zamówienia dokonanego na stronie nie dotyczy basenów z montażem.


W przypadku wyboru przelewu bankowego, jako sposobu płatności, Kupujący
zobowiązany jest do dokonania wpłaty za zamówiony Towar w ciągu 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży Towaru. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie
anulowane.

Sprzedający ze względu na warunki atmosferyczne ma prawo nie wykonać  montażu w terminie ustalonym z kupującym w takim przypadku sprzedający z kupującym ustala kolejny termin.

Ze względu na to że basen jest w środku wykładany folią, kupujący musi się liczyć z tym że mogą w nie których miejscach  wystąpić nierówności (zmarszczki na foli) .

§4
Dostawa:
1. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku
wybrania przelewu bankowego, jako sposobu płatności. Przy pozostałych sposobach
płatności Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu
umowy sprzedaży Towaru.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni, nie dotyczy sytuacji , gdy Kupujący
wybiera opcję dostawy przez Sprzedającego z Montażem. W takim wypadku termin
realizacji zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Kupującym.
3. Sprzedający umożliwia następujące sposoby dostawy zamówionego Towaru, w
zależności od wyboru Kupującego:
• kurierem,
• odbiór osobisty,
• dostawa przez Sprzedającego z Montażem - dotyczy umowy sprzedaży basenu.
4. Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy poprzez,
wypełniając Formularza zamówienia. Jeśli nie dokona stosownego wybór, Towar zostanie
wysłany automatycznie kurierem za pobraniem,
5. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sprzedającego wskazanej w pkt. 2
niniejszego Regulaminu po uprzednim ustaleniu terminu ze Sprzedającym.
6. W przypadku wyboru dostawy przez Sprzedającego z Montażem konstrukcji basenu,
Kupujący jest zobowiązany do przygotowania terenu pod basen zgodnie z przesłaną mu
instrukcją tj. do dokonania wszelkich prac ziemnych, betoniarskich, murarskich, a po
dokonaniu Montażu także do wykończenia zewnętrznego basenu. Termin dostawy i
Montażu ustalany jest indywidualnie ze Sprzedającym. Kupujący jest odpowiedzialny za
wszelkie zgłoszenia, zezwolenia budowlane jeżeli takie są wymagane oraz za wybranie
miejsca w którym ma być basen wybudowany i jego przygotowanie zgodnie z instrukcją
którą kupujący otrzyma po zakupie basenu. Za prace przygotowawcze prace ziemne,
murarsko betoniarskie, budowlane, odwodnienie gruntu, podłącza elektryczne, prace
wykończeniowe: obróbka konstrukcji basenu zgodnie z instrukcją, wykonanie plaży wokół i
ostateczne uporządkowanie okolicy basenu odpowiedzialność ponosi Kupujący wraz z
wszystkimi konsekwencjami i kosztami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
skutki bezpośrednie lub pośrednie spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem
terenu oraz obróbki postawionej konstrukcji lub szkody przez to spowodowanej. Kupujący
jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu Montażu zgodnie z przepisami BHP.
7. W przypadku, gdy Kupujący nie przygotuje zgodnie z instrukcją terenu do Montażu
konstrukcji basenu, Sprzedający nie przystąpi do jego Montażu. Sprzedający zastrzega
sobie prawo do wyznaczenia innego termin Montażu.

Jeżeli teren  budowy nie spełnia powyższych wymogów i uniemożliwia montaż basenu nabywca zobowiązuje się zapłacić za basen i wszystkie zamówione przedmioty który u niego zostaje oraz pokryć koszty związane z nieuzasadnionym  przyjazdem ekipy montażowej oraz  dokonanie  pomiaru terenu 1000zł netto + dojazd 1,80zł. netto za każdy kilometr liczony  od siedziby sprzedającego w obie strony.

8. Sprzedający zastrzega, że w przypadku wyboru opcji dostawy z Montażem, po
dokonaniu zamówienia , Kupujący jest
zobowiązany do wpłacenia ustalonego w zamówieniu zadatku. W przypadku
wykorzystania prawa odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt. niniejszego
Regulaminu, przez Konsumenta, Sprzedający zachowa zadatek jako kara umowna.
9. W cenie przesyłki kurierem zawiera się zapakowanie przesyłki w większych
gabarytach euro paleta jaki również ubezpieczenie przesyłki. Na prośbę Klienta
Sprzedający zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia nadania przesyłki: skanu lub
faksem.
10. Przy dostawie kurierem po dostarczeniu przesyłki prosimy o dokładne
sprawdzenie stanu przesyłki do 7 dni od dostarczenia. W przypadku stwierdzenia braków w przesyłce lub jej  uszkodzenie w transporcie prosimy o pilny kontakt ze sprzedającym oraz sporządzenie protokołu u kuriera lub nie przyjmowanie przesyłki. Przed wysłaniem przesyłki każdy towar jest dokładnie sprawdzany cała czynność jest pod okiem monitoringu oraz przesyłka jest ubezpieczona.W przypadku nie sprawdzenia przesyłki  i nie zgłoszenia sprzedającemu w wyżej wymienionym terminie, reklamowanie uszkodzeń przesyłki czy braków będzie niemożliwe.

§5
Prawo odstąpienia
1. Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w
terminie 14 dni od ich dostawy.Nie dotyczy basenów z montażem produkowanych na zamówienie klienta.
2. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument musi wysłać na piśmie
oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru na adres siedziby
Sprzedającego podany w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Konsument może wykorzystać
wzór formularza odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta.(Dz.U. z 2014 r. Poz. 827).
3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia jest on
zobowiązany do zwrotu zamówionego Towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu
rzeczy.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Prosimy o odpowiednie zapakowanie zwracanego Towaru, tak aby uniknąć jego
uszkodzenia w transporcie.
6. Sprzedający zwróci Konsumentowi, niezwłocznie - najpóźniej w terminie 14 dni o
odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, wszystkie dokonane przez Konsumenta
płatności, za wyjątkiem zadatku, o którym mowa §2 pkt 6 niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wyboru
sposobu płatności innego niż przelew bankowy prosimy o wypełnienie formularza
wyrażenia zgody na zwrot płatności przelewem bankowym, poprzez wypełnienie
stosownego formularza, załączonego przez nas do dostarczanego Towaru i przesłania go
wraz z odsyłanym Towarem.
8. Prawo odstąpienia  nie przysługuje Konsumentowi w wypadku, gdy zamówionym
Towarem jest basen produkowany na zamówienie klienta jaki po dokonaniu jego montażu ze względu na jego nierozłączne
połączenie zgodnie z art. 38 pkt 6 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.(Dz.U. z 2014 r. Poz. 827), który stanowi, że prawo odstąpienia nie
przysługuje, gdy: „(...) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami”.
9. Inne sytuacje, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia to przypadki
zawarcia następujących umów:
• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę na wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
• w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
• w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
• zawartych w drodze aukcji publicznej.

10. W przypadku zakupu kompletu basenowego, niema możliwości zwrotu poszczególnych części wyposażenia, zestaw jest to nierozłączna całość.

11. W przypadku nie wywiązania się z umowy przez sprzedającego dotyczy wyłącznie basenu z montażem zadatkowanym przez kupującego na podstawie oferty indywidualnej przesłanej przez sprzedającego sprzedający wypłaci kupującemu na rachunek z którego został wpłacony zadatek podwójną wartość wpłaconego zadatku zgodnie z prawem polskim oraz wskaże minimum dwie firmy które sprzedają baseny teko samego typu.

§6
Reklamacje i gwarancje
1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym rzeczy bez wad.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczony Towar
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), chyba że Kupujący wiedział o wadzie w chwili
zawarcia umowy, a wada ujawni się w terminie dwóch lat od daty dostawy Towaru.
Sprzedający wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących Konsumentami.
3. Kupujący, wykonujący prawa z rękojmi (dalej zwane: Reklamacją) może:
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że
Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni
Towar na wolny od wad albo wadę usunie;
• zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady - Sprzedający
może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
4. Aby wykonać prawo z rękojmi Kupujący jest zobowiązany do przesłania
stosownego pisma, wskazującego wadę Towaru i żądania Kupującego, na adres
siedziby Sprzedającego określony w §1 pkt.2 niniejszego Regulaminu. Do pisma muszą
być dołączone dokładne zdjęcia wady.
5. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć Reklamację w terminie jak
najszybszym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego
pisma. Sprzedający poinformuje pisemnie lub poprzez e-mail o sposobie załatwienia
Reklamacji.
6. W przypadku Reklamacji, gdy konieczne jest dostarczenie wadliwego Towaru do
siedziby Sprzedającego, określonej w §1 pkt.2 niniejszego Regulaminu, Klupujący
dostarczy ten towar po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy ze
Sprzedającym.
7. Poza wskazaną powyżej procedurą rozpatrywanie reklamacji, nie istnieją żadne
inne pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
8. Towary objęte są gwarancją konsumencką 2 lata 
(uszczelki, złączki, zaciski) nie podlegają gwarancji. chyba że zostało inaczej ustalone ze
sprzedającym wszelkie zmiany muszą być potwierdzone na piśmie.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz ich następstw.

9.W basenach typu kanadyjskiego mogą czasami wystąpić przymarszczenia  foli  w szczególności przy grubszych foliach.

10.Sprzedający nie udziela gwarancji " dor to dor " wszelkie naprawy odbywają się wyłącznie w siedzibie firmy sprzedającego.

Polecamy
Przeciwprąd Azuro Aqua Jet 50
Przeciwprąd Azuro Aqua Jet 50

3 799,00 zł

Cena regularna: 4 000,00 zł

Najniższa cena: 3 849,00 zł
Filtracja piaskowa Azuro swing  4m3/h
Filtracja piaskowa Azuro swing 4m3/h

499,00 zł

Cena regularna: 629,00 zł

Najniższa cena: 629,00 zł
szt.
Lampa RGB LED SEAMAID sterowana pilotem
Lampa RGB LED SEAMAID sterowana pilotem

1 049,00 zł

Cena regularna: 1 199,00 zł

Najniższa cena: 999,00 zł
szt.
Lampa Magnes RGB LED SEAMAID
Lampa Magnes RGB LED SEAMAID

284,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 299,00 zł
szt.
Grill gazowy Char-Broil PROFESSIONAL CORE B3
Grill gazowy Char-Broil PROFESSIONAL CORE B3

3 699,00 zł

Cena regularna: 4 000,00 zł

Najniższa cena: 3 849,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl