Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Prawo odstąpienia
1. Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w
terminie 14 dni od ich dostawy.
2. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument musi poinformować sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy oraz  wysłać na piśmie
oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru na adres siedziby
Sprzedającego podany w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Konsument może wykorzystać
wzór formularza odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta.(Dz.U. z 2014 r. Poz. 827).
3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia jest on
zobowiązany do zwrotu zamówionego Towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu
rzeczy.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Prosimy o odpowiednie zapakowanie zwracanego Towaru, tak aby uniknąć jego
uszkodzenia w transporcie.
6. Sprzedający zwróci Konsumentowi, niezwłocznie - najpóźniej w terminie 14 dni o
odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, wszystkie dokonane przez Konsumenta
płatności, za wyjątkiem zadatku, o którym mowa §2 pkt 6 niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wyboru
sposobu płatności innego niż przelew bankowy prosimy o wypełnienie formularza
wyrażenia zgody na zwrot płatności przelewem bankowym, poprzez wypełnienie
stosownego formularza, załączonego przez nas do dostarczanego Towaru i przesłania go
wraz z odsyłanym Towarem.
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w wypadku, gdy zamówionym
Towarem jest basen po dokonaniu jego montażu ze względu na jego nierozłączne
połączenie zgodnie z art. 38 pkt 6 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.(Dz.U. z 2014 r. Poz. 827), który stanowi, że prawo odstąpienia nie
przysługuje, gdy: „(...) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami” lub po jego demontażu przedmiot nie będzie się nadawał do dalszej odsprzedaży.
9. Inne sytuacje, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia to przypadki
zawarcia następujących umów:
• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
• w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
• w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;

• zawartych w drodze aukcji publicznej.

 

Reklamacje i gwarancje
1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym rzeczy bez wad.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczony Towar
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), chyba że Kupujący wiedział o wadzie w chwili
zawarcia umowy, a wada ujawni się w terminie dwóch lat od daty dostawy Towaru.
Sprzedający wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących Konsumentami.
3. Kupujący, wykonujący prawa z rękojmi (dalej zwane: Reklamacją) może:
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że
Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni
Towar na wolny od wad albo wadę usunie;
• zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady - Sprzedający
może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


4.Warunkiem poprawnego zgłoszenia reklamacji jest prawidłowe wypełnienie druku zgłoszenia reklamacyjnego, wysłanego przez sprzedającego po wcześniejszym kontakcie mailowym, lub telefonicznym. Wypełniony druk należy przesłać drogą elektroniczną, lub pocztą, po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedającym. Do formularza muszą być dołączone dokładne zdjęcia wady, lub film.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć Reklamację w terminie jak
najszybszym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego
pisma. Sprzedający poinformuje pisemnie lub poprzez e-mail o sposobie załatwienia
Reklamacji.
6. W przypadku Reklamacji, gdy konieczne jest dostarczenie wadliwego Towaru do
siedziby Sprzedającego, określonej w §1 pkt.2 niniejszego Regulaminu, Kupujący
dostarczy ten Towar do Sprzedającego.
7. Poza wskazaną powyżej procedurą rozpatrywanie reklamacji, nie istnieją żadne
inne pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
8. Towary objęte są gwarancją: 2 lata na konstrukcję basenu (blachę,
profile łączące, wkład foliowy) na pozostały osprzęt 2 lata. Części eksploatacyjne
(uszczelki, złączki, zaciski) nie podlegają gwarancji. chyba że zostało inaczej ustalone ze
sprzedającym wszelkie zmiany muszą być potwierdzone na piśmie.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz ich następstw.

9.Sprzedający na żaden produkt nie udziela gwarancji "dor to dor" i wszelkie reklamacje ,naprawy odbywają się wyłącznie w siedzibie sprzedającego.

Polecamy
Lampa Magnes RGB LED SEAMAID
Lampa Magnes RGB LED SEAMAID

284,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 299,00 zł
szt.
Grill gazowy Char-Broil PROFESSIONAL CORE B3
Grill gazowy Char-Broil PROFESSIONAL CORE B3

3 699,00 zł

Cena regularna: 4 000,00 zł

Najniższa cena: 3 849,00 zł
szt.
Lampa RGB LED SEAMAID sterowana pilotem
Lampa RGB LED SEAMAID sterowana pilotem

1 049,00 zł

Cena regularna: 1 199,00 zł

Najniższa cena: 999,00 zł
szt.
Filtracja piaskowa Azuro swing  4m3/h
Filtracja piaskowa Azuro swing 4m3/h

499,00 zł

Cena regularna: 629,00 zł

Najniższa cena: 629,00 zł
szt.
Przeciwprąd Azuro Aqua Jet 50
Przeciwprąd Azuro Aqua Jet 50

3 799,00 zł

Cena regularna: 4 000,00 zł

Najniższa cena: 3 849,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl